Sitemap
Nội quy giao dịch
Cập nhật: 29/03/2016
Lượt xem: 2.516

QUY ĐỊNH CHUNG 

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG CHỨNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
 
Văn phòng Công Chứng Nguyên Thảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thủ tục công chứng và các quy định pháp luật có liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch như: Chứng nhận hợp đồng chuyển nhượng, mua bán, tặng cho, cho thuê, cho mượn, thế chấp, ủy quyền; Chứng nhận di chúc, văn bản khai nhận, phân chia, từ chối nhận di sản thừa kế; Chứng nhận văn bản thỏa thuận phân chia, sáp nhập tài sản chung vợ, chồng và chứng nhận các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của Pháp luật. Cụ thể, việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch phải tuân thủ các bước dưới đây: 
 
Bước 1
Người yêu cầu công chứng trình bày (trực tiếp, qua điện thoại, qua email và qua fax) yêu cầu Công chứng và nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo hướng dẫn tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc Email: congchungnguyenthao@gmail.com.
 
Bước 2
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp xúc khách hàng để biết và nắm bắt được nội dung yêu cầu, ý nguyện của người yêu cầu công chứng, yêu cầu người yêu cầu công chứng bổ sung hồ sơ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện để công chứng rồi thụ lý và ghi vào sổ công chứng. 
 
Bước 3 
Tra cứu thông tin ngăn chặn về chủ sử dụng, sở hữu về tài sản, tiến hành soạn thảo hợp đồng, giao dịch. Sau khi soạn thảo xong yêu cầu các bên phải xuất trình bản chính giấy tờ nhân thân, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản để đối chiếu rà soát, thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật và chuyển cho các bên tự đọc hoặc các bên nghe công chứng viên đọc dự thảo hợp đồng, giao dịch.
 
Bước 4
Công chứng viên nhận định bản chính giấy tờ nhân thân, giấy tờ về quyền sử dụng, sở hữu tài sản, ý chí tự nguyện, năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung thỏa thuận của các bên giao kết hợp đồng, giao dịch là xác thực, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
 
Bước 5
Trước khi ký hợp đồng, giao dịch các bên đã nghe Công chứng viên giải thích rõ nội dung, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia ký, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng. Nếu các bên đã đồng ý, không có ý kiến gì, không có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung gì thì các bên cùng ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng, giao dịch (theo hướng dẫn). Công chứng viên đối chiếu xác định chữ ký, nhận dạng vân tay rồi ký chứng nhận hợp đồng, giao dịch.
 
Bước 6
Hợp đồng, giao dịch chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu trữ hồ sơ. Trước khi nhận hợp đồng, giao dịch thì người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên nộp phí công chứng, thù lao công chứng, các chi phí khác (nếu có) và nhận hợp đồng, giao dịch đã được chứng nhận tại bộ phận trả hồ sơ.
 
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THẢO
 
 
Các bài viết khác
Đối tác - Khách hàng
17
26
9
8
7
18
16
1
10
11
12
2
13
3
14
4
15
5
6
19
20
22
23
24
25
Copyright © 2016-2017 by Congchungnguyenthao.vn. All right reserved.
Địa chỉ : BT2 - Ô 8  Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hotline: 0915.485.685 - Email: congchungnguyenthao@gmail.com
Website: www.congchungnguyenthao.vn