Sitemap
Quy chế của CLB
Cập nhật: 21/03/2016
Lượt xem: 1320
Gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: TÊN GỌI - CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA CÂU LẠC BỘ
CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ
CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÂU LẠC BỘ
Tệp đính kèm:
Đối tác - Khách hàng
17
26
9
8
7
18
16
1
10
11
12
2
13
3
14
4
15
5
6
19
20
22
23
24
25
Copyright © 2016-2017 by Congchungnguyenthao.vn. All right reserved.
Địa chỉ : BT2 - Ô 8  Bắc Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Hotline: 0915.485.685 - Email: congchungnguyenthao@gmail.com
Website: www.congchungnguyenthao.vn